woensdag 22 april 2015

verklaring arbeidsrelatie

Als de plannen van het kabinet doorgaan wordt de verklaring arbeidsrelatie (VAR) vanaf januari 2016 gewijzigd in een verklaring die door zowel de ondernemer als de opdrachtgever wordt ingevuld. Via de website van de Belastingdienst kan dan een formulier per sector ingevuld worden waarin aangegeven kan worden of er sprake is van een dienstverband waar loonbelastingregels voor gelden of bijvoorbeeld tijdelijke inhuur van een externe. Tot nu toe moest een zelfstandige een VAR aanvragen aan het einde van het jaar en deze aan alle opdrachtgevers geven wanneer daarnaar gevraagd werd. Aan de hand van het soort VAR was dan duidelijk of er loonbelasting betaald moest worden. Mocht de Belastingdienst na controle het niet eens zijn met de werkzaamheden - er werd niet volgens de VAR gewerkt - moest de zelfstandige alsnog loonbelasting betalen, nu is dit van tevoren afgedekt. Zodra opdrachtnemer en -gever het formulier getekend hebben, kan de Belastingdienst niet meer terugkomen op het wel of niet heffen van loonbelasting. Ben benieuwd of deze toetsing achteraf niet soortgelijke discussies gaat oproepen als nu met de vooraf gegeven verklaring van de Belastingdienst. In ieder geval wel een administratieve last erbij, niet eenmalig een VAR aanvragen door de ondernemer maar per opdrachtgever deze invullen. Hoop dat het allemaal goed komt. Bent u ook iets opmerkelijks tegengekomen of hebt u vragen, mail dan naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten