woensdag 22 april 2015

verklaring arbeidsrelatie

Als de plannen van het kabinet doorgaan wordt de verklaring arbeidsrelatie (VAR) vanaf januari 2016 gewijzigd in een verklaring die door zowel de ondernemer als de opdrachtgever wordt ingevuld. Via de website van de Belastingdienst kan dan een formulier per sector ingevuld worden waarin aangegeven kan worden of er sprake is van een dienstverband waar loonbelastingregels voor gelden of bijvoorbeeld tijdelijke inhuur van een externe. Tot nu toe moest een zelfstandige een VAR aanvragen aan het einde van het jaar en deze aan alle opdrachtgevers geven wanneer daarnaar gevraagd werd. Aan de hand van het soort VAR was dan duidelijk of er loonbelasting betaald moest worden. Mocht de Belastingdienst na controle het niet eens zijn met de werkzaamheden - er werd niet volgens de VAR gewerkt - moest de zelfstandige alsnog loonbelasting betalen, nu is dit van tevoren afgedekt. Zodra opdrachtnemer en -gever het formulier getekend hebben, kan de Belastingdienst niet meer terugkomen op het wel of niet heffen van loonbelasting. Ben benieuwd of deze toetsing achteraf niet soortgelijke discussies gaat oproepen als nu met de vooraf gegeven verklaring van de Belastingdienst. In ieder geval wel een administratieve last erbij, niet eenmalig een VAR aanvragen door de ondernemer maar per opdrachtgever deze invullen. Hoop dat het allemaal goed komt. Bent u ook iets opmerkelijks tegengekomen of hebt u vragen, mail dan naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

donderdag 9 april 2015

Krediet van een bank

De overheid – lees alle belastingbetalers – gaan garant staan voor dat deel dat de banken aan ondernemers niet durven te lenen, de riskantere leningen: “de staat voor de helft garant .. het leenbedrag automatisch wordt verdubbeld”. En dat terwijl de hoogste bazen van ING, Aegon en ABN AmRo – gehoort door de Kamer – blijven verdedigen dat ze de “rommel opgeruimd hebben” en daardoor meer moeten verdienen. Waarom durven ze de ondernemer die krediet aanvraagt dan nog niet te helpen? Vorig jaar heeft De Nederlandsche Bank geconstateerd dat “de helft van alle kredietaanvragen wordt afgewezen”, en “er liggen nog steeds honderdduizenden bedrijven op de intensive care-afdelingen van de banken”. (bron: Algemeen dagblad, woensdag 9 april 2015) De staat springt bij in de meest risicovolle investeringen, vraagt iemand zich af of de belastingbetalers dat willen? Ook wanneer de bank weet dat er een goede markt is voor investeringen in een bedrijf geven zij geen krediet, zo is de stemming nu bij ondernemers. Wat moet een bedrijf dan doen om werkgelegenheid te creëren? Het bankensysteem moet op de schop, geen hogere salarissen, financiële ruimte om kleine kredieten te verstrekken en voor de grote bedrijven moet ook de overheid in staat zijn het ondernemings-/investeringsplan te controleren op uitvoerbaarheid. Misschien iets voor de Autoriteit financiële markten? Een goed idee? Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op jovdz.nl.