maandag 28 oktober 2013

Duo.nl

Vorige week hield ik nog een pleidooi voor de digitale overheid. Helaas, vandaag weer geen geluk. Duo.nl ligt eruit! DUO staat voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en zoals op hun website vermeldt, voert DUO “als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit”. Het is onmogelijk in te loggen op “Mijn DUO”, volgens de site vanwege een storing bij een externe leverancier... Ervan uitgaand dat de overheid zelf haar automatisering op orde heeft, blijkt dan toch geen digitale verbinding mogelijk. Het vreemde is dat ze dit op Twitter toegeven en heel laconiek melden dat de storing morgen opgelost zal zijn. Hoe is het mogelijk dat de overheid wil dat wij digitaal contact onderhouden terwijl de keren dat dit onmogelijk is steeds talrijker lijken te worden. Hoeveel vertrouwen hebben wij nog in de stelling dat de overheid meer moet digitaliseren. We hebben het nu over de Rijksoverheid. Het hoogste orgaan binnen onze samenleving waar wij allen aan bijdragen via de belastingdienst. Hoe moeilijk is het om afhankelijkheden van externe leveranciers uit te sluiten (daarom zegt DUO immers dat Mijn DUO niet bereikbaar is) en zelf de beveiliging en/of het gebruik te garanderen? Helaas is niet te vinden waar het probleem ligt. Heeft u een probleem en weet u niet zo snel een oplossing, mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 21 oktober 2013

Mijn.toeslagen.nl

Soms wordt je aangenaam verrast. De overheid die iets goed weet te regelen bijvoorbeeld, een aangename bijkomstigheid in deze economisch en voor velen financieel barre tijd. Via de website “mijn.toeslagen.nl” kunt u met uw Digid inloggen op de pagina “Mijn toeslagen”. Op mijn.toeslagen.nl kunt u proefberekeningen maken, bekijken of u niet vergeten bent iets in te vullen om vooral geen teruggave te missen én u kunt de voortgang van uw aanvragen zien. Een op het eerste gezicht overzichtelijk beeld geeft weer wat uw situatie is. Met nadruk op ‘het 1e gezicht’ want bij de overheid … Uiteraard moet “digid” dan wel beschikbaar zijn, laten we hopen dat het niet vaak meer uit de lucht is. Na 3 keer verkeerd inloggen is de wachttijd om het opnieuw te proberen 15 minuten. Een geruststellende gedachte dat wanneer iemand probeert in te breken hier in ieder geval een vertragingstactiek toegepast wordt. Net zoals goede sloten op uw deuren, wanneer een inbreker veel tijd nodig heeft, is bij een ander adres misschien sneller iets te halen. Laat het u niet overkomen, bereidt u voor, heeft u hierbij hulp nodig? Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 14 oktober 2013

Campagne donorregistratie

De spot van de Rijksoverheid geeft een fietser weer die over een omhooggaande brug doorfietst en een hardloper die over het spoor rent terwijl de bomen dichtgaan en de alarmlichten branden. Een verkeerd beeld in deze tijd. We willen dat iedereen zich aan de regels houdt en toch een reclameboodschap waarin levensgevaarlijke situaties te zien zijn. In het bericht wordt hier niet verder op ingegaan, wel dat het sporters betreft die dankzij een donor nog zo goed kunnen functioneren. Als het de bedoeling is dat een donor zich registreert op basis van deze moreel verwerpelijke berichtgeving, zou ik bijna mijn donorregistratie weer laten doorstrepen. Natuurlijk zal er veel gesproken/geschreven worden over deze campagne en zeker zal dat veel mensen bereiken, maar ik vrees dat de nadruk komt te liggen op het verkeersgedrag en niet over het feit dat een persoon dankzij zijn of haar donor weer zo gezond aan het verkeer kan deelnemen. Het beeld was stuitend, de gevaarzetting duidelijk en niemand zou in zo’n situatie willen verkeren. Zeker niet een persoon waarvan het leven gered is doordat een donor een orgaan heeft afgestaan. De reclame zal toch zeker opgezet zijn om juist ook kinderen zover te krijgen zich als donor te registreren. Wat een verkeerd beeld krijgen zij hierdoor, alsof iemand van wie zijn of haar leven gered is door een donor zich niet meer zou gedragen. We willen toch juist dat iedereen zich aan de wet- en regelgeving houdt? Een slecht voorbeeld voor onze jeugd, waarvan velen zeggen dat ze de regels niet goed genoeg geleerd hebben van hun ouders en/of omgeving. Al eerder heb ik een oproep gedaan ons allemaal zo veel mogelijk aan de regels te houden, laten we beginnen met onszelf. En wie is nu de aangewezen instantie om dat ook te doen? Juist de overheid! Dat een spotje - over de prijs ga ik het niet eens hebben - uitgezonden wordt om een campagne meer bekendheid te geven, oké, dat daarin de regels overtreden worden en daarmee het bericht eigenlijk niet overkomt, wie heeft dat bedacht? Hopelijk zal het toch velen aanzetten tot het zich registreren als donor, zelfs de jeugd.

maandag 7 oktober 2013

Zorg betaalbaar houden

Besparen kan pas als er overzicht is van wat nu aanwezig is, een stand van zaken en daar vandaan bekijken wat anders of weg kan. Welke zorg is er allemaal, een beperkte opsomming die vooral gericht is op de huidige basisverzekering die iedereen moet afsluiten. Bij ziekte gaan we naar de huisarts, nadat we eerst zelf bedacht hebben of het met een lichte pijnstiller en veel rust verholpen kan worden. Zal het daaraan schorten? De zelfredzaamheid is volgens het kabinet ver te zoeken, we moeten eerst bij onszelf te rade gaan of er een eenvoudige remedie is, daarna pas de huisarts lastig vallen. Als de huisarts dan constateert dat er iets ernstigs of ongrijpbaars voor hem/haar aan de hand is, wordt doorverwezen naar de specialist. In het ziekenhuis beginnen de problemen met hoge kosten pas echt. Het gebouw is dermate groot en moet aan zulke strenge eisen voldoen dat de onderhoudskosten alleen door hoge rekeningen voor behandelingen bij elkaar geraapt kunnen worden. Of werkt dit zo niet? De eigenaar is? Toch fascinerend, een onderzoek waard. Daarnaast is er veel personeel dat een salaris wil ontvangen, de vrijwilligers worden uiteraard niet betaald, hoe goed zij hun werk ook doen. Gespecialiseerden zijn duurder dan verpleegkundigen, maar de laatsten mogen niet alle handelingen uitvoeren, terecht of niet, soms zal de lijn tussen wie wat gedaan heeft niet duidelijk zijn. Dan maar het tarief voor de specialist toepassen op de nota naar de zorgverzekeraar? Of worden de kosten van de verpleegkundigen /specialisten niet apart benoemd op de rekening en daarmee altijd het hoogst mogelijke tarief berekend? Ook zo’n vraag die onderzocht moet worden. Heeft u ook een onderwerp voor nader onderzoek mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.