donderdag 5 september 2013

Besparen op de zorg

De Minister wil graag horen wat u kunt besparen op de zorg. Persoonlijk maak ik er momenteel nauwelijks gebruik van, alleen tandartsbezoek vindt plaats. Wat kunt u doen aan de hoge zorgkosten? Meer zelfredzaamheid wordt van ons verwacht, als we daar niet aan beginnen, worden de lasten nog hoger. Dat er fraude gepleegd wordt, zorgt er niet voor dat de bestrijding daarvan een hogere prioriteit krijgt. Misschien is dat een van de dingen waardoor bezuinigd kan worden. Fraude is van alle tijden, misschien moeten wij elkaar wat beter gaan opvoeden. Het gejammer om een verkeersboete is een vergelijkbaar probleem. We spreken regels af en gaan er vanuit dat deze rechtvaardig zijn, uitvoerbaar en weinigen tot last. Toch blijven er overtreders, we hebben afgesproken dat die gestraft mogen worden. In de zorg lijkt dit niet te gebeuren, tenminste niet in het zicht, in het verkeer worden hoge boetes uitgeschreven waar de overtreders het niet mee eens zijn. Misschien is het wel een gevolg van hetzelfde principe dat we met elkaar hebben afgesproken dat er geen hoge vertrekbonussen meer uitgedeeld worden. Dan kan de bank toch een aanblijfbonus gaan gebruiken, zelfs door de toezichthouder toegestaan. Een andere naam voor misschien toch wel fraude. Aanblijven, hoe vaak krijgt u van uw baas te horen hoe goed u het doet? Vraag eens of hij graag wil dat u blijft en als dit zo is, verzoek hem om een bonus. Het gekke gevoel dringt zich dan bij mij op dat ontslag eerder dreigt omdat zo’n vraag natuurlijk als brutaal bestempeld wordt. Zijn die ‘onmisbaren’ bij de bank die een aanblijfbonus kregen dan niet brutaal. Of moeten we allemaal vragen of ze er vanaf willen zien of het geld meteen aan de schatkist willen overmaken? Laten we proberen de regels te volgen, vanuit onszelf, niet omdat het volgens wet- en regelgeving moet. Een schone omgeving begint toch ook bij uzelf. Realistisch zijn, niet meteen een instantie om hulp roepen, eerst zelf proberen er uit te komen. Als het u niet direct lukt kunt u ook bij mij uw probleem neerleggen door te mailen naar joke@jovdz.nl of te bellen met 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.