woensdag 22 april 2015

verklaring arbeidsrelatie

Als de plannen van het kabinet doorgaan wordt de verklaring arbeidsrelatie (VAR) vanaf januari 2016 gewijzigd in een verklaring die door zowel de ondernemer als de opdrachtgever wordt ingevuld. Via de website van de Belastingdienst kan dan een formulier per sector ingevuld worden waarin aangegeven kan worden of er sprake is van een dienstverband waar loonbelastingregels voor gelden of bijvoorbeeld tijdelijke inhuur van een externe. Tot nu toe moest een zelfstandige een VAR aanvragen aan het einde van het jaar en deze aan alle opdrachtgevers geven wanneer daarnaar gevraagd werd. Aan de hand van het soort VAR was dan duidelijk of er loonbelasting betaald moest worden. Mocht de Belastingdienst na controle het niet eens zijn met de werkzaamheden - er werd niet volgens de VAR gewerkt - moest de zelfstandige alsnog loonbelasting betalen, nu is dit van tevoren afgedekt. Zodra opdrachtnemer en -gever het formulier getekend hebben, kan de Belastingdienst niet meer terugkomen op het wel of niet heffen van loonbelasting. Ben benieuwd of deze toetsing achteraf niet soortgelijke discussies gaat oproepen als nu met de vooraf gegeven verklaring van de Belastingdienst. In ieder geval wel een administratieve last erbij, niet eenmalig een VAR aanvragen door de ondernemer maar per opdrachtgever deze invullen. Hoop dat het allemaal goed komt. Bent u ook iets opmerkelijks tegengekomen of hebt u vragen, mail dan naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

donderdag 9 april 2015

Krediet van een bank

De overheid – lees alle belastingbetalers – gaan garant staan voor dat deel dat de banken aan ondernemers niet durven te lenen, de riskantere leningen: “de staat voor de helft garant .. het leenbedrag automatisch wordt verdubbeld”. En dat terwijl de hoogste bazen van ING, Aegon en ABN AmRo – gehoort door de Kamer – blijven verdedigen dat ze de “rommel opgeruimd hebben” en daardoor meer moeten verdienen. Waarom durven ze de ondernemer die krediet aanvraagt dan nog niet te helpen? Vorig jaar heeft De Nederlandsche Bank geconstateerd dat “de helft van alle kredietaanvragen wordt afgewezen”, en “er liggen nog steeds honderdduizenden bedrijven op de intensive care-afdelingen van de banken”. (bron: Algemeen dagblad, woensdag 9 april 2015) De staat springt bij in de meest risicovolle investeringen, vraagt iemand zich af of de belastingbetalers dat willen? Ook wanneer de bank weet dat er een goede markt is voor investeringen in een bedrijf geven zij geen krediet, zo is de stemming nu bij ondernemers. Wat moet een bedrijf dan doen om werkgelegenheid te creëren? Het bankensysteem moet op de schop, geen hogere salarissen, financiële ruimte om kleine kredieten te verstrekken en voor de grote bedrijven moet ook de overheid in staat zijn het ondernemings-/investeringsplan te controleren op uitvoerbaarheid. Misschien iets voor de Autoriteit financiële markten? Een goed idee? Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op jovdz.nl.

zondag 28 september 2014

gedragsverandering

Hoe is het mogelijk, een gedragsverandering op het ene punt wel en het andere punt niet kunnen doorvoeren. Een voorbeeld: Met een dubbele electriciteitsmeter wel makkelijk overgaan tot het draaien van de was in de goedkopere stroomuren maar een afspraak om een formulier in te vullen en op te sturen niet nakomen. Beiden gaat in dit geval om geld, beiden zorgt voor kostenbesparing. Waarom dan wel de was op een ander moment - met gemak - en het formulier invullen steeds uitstellen? Een vraag kan voor meerdere uitleg vatbaar zijn, maak een keuze, vul in naar beste weten en wacht welke reactie de ontvanger geeft. Op basis daarvan kun je pas nagaan of alle vragen ‘goed’ beantwoord waren. Een probleem is pas een probleem als er geen oplossing is, in mijn ogen is voor elk probleem een oplossing. Hoe krijg je iemand die een formulier niet kan of wil invullen zover het toch te doen? Elke keer herinneren hielp niet, ernaast gaan zitten lijkt de enige oplossing. Als het binnenkort nog niet gedaan is, zal ik helpen met het invullen, wie weet brengt dat voor een volgende keer wel de benodigde gedragsverandering. Ook behoefte aan invulhulp, neem contact op via een e-mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 23 juni 2014

plastic afval

Dankzij de uitzending van VARA Kassa Groen weet ik nu dat ik het kleine plastic niet moet verzamelen in een plastic melkfles. Bij de verwerking van het apart opgehaalde plastic worden de kleine plastic zakjes en omhulsels gescheiden van de grotere en zwaardere plastic verpakkingen. Als dan juist het kleine plastic in zo'n zwaardere plastic fles met dichtgeschroefde dop gedaan wordt, gaat het kleine plastic mee naar het restafval in die fles. Dus al het plastic schoon in de zak en niet het ene in het andere stoppen. Weer wat geleerd. Wilt u ook dergelijke vragen beantwoord zien, mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op jovdz.nl.

maandag 2 juni 2014

sociaal leenstelsel?

Vanaf het studiejaar 2015-2016 kan voor studeren een lening met de overheid afgesloten worden, in 35 jaar af te betalen naar rato van de inkomsten uit werk. Als een student bij een hypotheekadviseur langsgaat voor het afsluiten van een hypotheek zal de bank het Bureau Krediet Registratie (BKR) raadplegen om te controleren of al een lening verstrekt is en zal zowel de studieschuld als of er tijdig afgelost wordt aan het licht komen. De toekomst van de jeugd onder druk, bij het begin van de studie een schuld. Dan te bedenken dat (groot)ouders tot voor kort tot een bepaald bedrag zonder vermogensrendementsheffing konden meesparen aan de studie of koop van een woning. Momenteel wordt de belastingvrije voet van de ouders bepaald door hun eigen spaargeld op te tellen bij dat van de kinderen, zodat ouders nog minder overhouden om bijvoorbeeld te sparen voor het onderhoud van het eigen huis als zij in de studie van het kind bij willen dragen. Is dit wat we willen? Als het sociaal leenstelsel door de Eerste Kamer komt, wordt studeren dan echt weer iets voor de rijken? Wanneer het bruto-inkomen van de ouder(s) onder de 46.000,- euro per jaar komt, wordt een aanvullende beurs verstrekt, een gift als het diploma gehaald wordt, als dat niet lukt dus toch terugbetalen... De bezuiniging wordt voor een klein deel ingezet voor het versterken van opleidingscommissies. Laten we hopen dat die de middelbare scholier gaan helpen de juiste studiekeuze te maken, niet zoals nu door het invullen van een veel te globale enquête maar echt gericht op wat het kind wil en kan. Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580 als u uw eigen mening wilt delen. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 31 maart 2014

Windows XP

Nog een week wordt Windows XP nog door Microsoft ondersteunt, per 8 april 2014 zullen er geen beveiligingsupdates meer komen. Er is een gratis besturingssysteem, bijvoorbeeld Linux Ubuntu 12.04 LTS, dat uw probleem op kan lossen. Ook al hebt u een oude computer, Linux kan erop draaien! U hoeft geen nieuwe computer te kopen en kunt vrijwel alles blijven doen zoals u gewend bent. Alleen die zaken die u via internet regelt, zoals internetbankieren of het zoeken naar bepaalde informatie, zult u via de opstart met Linux moeten doen. Dit besturingssysteem kan namelijk naast Windows XP draaien, dus al uw werk blijft behouden en u kunt ermee blijven werken zolang u dan de internetverbinding hebt uitgeschakeld. Om op het internet te werken, moet u dan de computer opnieuw opstarten met Linux en kunt u uw internetwerk doen. U kunt de Linux-versie ook gebruiken als volledige vervanger van uw Windows XP besturingssysteem. Afgezien van de installatie die wat tijd vergt, krijgt u gratis allerlei applicaties mee geïnstalleerd zoals de Firefox webbrowser (in plaats van Internet explorer), Libre Office met writer en dergelijke (vergelijkbaar met Microsoft Office Word en een Linux-versie van Open office). In het software center kunt u nog veel meer vinden. De manier van werken is net iets anders, even wennen, maar u zult er zeker plezier van hebben. In ieder geval uw portemonnee. Wilt u ook over naar Linux? Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

donderdag 27 maart 2014

Linux Ubuntu 12.04 LTS

Natuurlijk, uw bank en anderen hebben u al geïnformeerd, per 8 april 2014 wordt Windows XP niet meer door Microsoft ondersteunt en zullen er geen beveiligingsupdates meer komen. Een gevaar! Zeker, maar er is een besturingssysteem dat uw probleem op kan lossen. Ook al hebt u een PC aangeschaft in 2006, Linux Ubuntu kan erop draaien! Gelukkig maar. U hoeft geen nieuwe computer met Microsoft Windows 8.1 te kopen en kunt vrijwel alles blijven doen zoals u gewend bent. Alleen die zaken die u via internet regelt, misschien wel internetbankieren of het zoeken naar bepaalde informatie, zult u via de opstart met Ubuntu moeten doen. Dit besturingssysteem kan namelijk naast Windows XP draaien, dus al uw werk blijft behouden en u kunt ermee blijven werken zolang u geen actieve internetverbinding maakt. Daarvoor moet u dan de computer opnieuw opstarten onder Ubuntu en uw internetwerk doen. Maar niet getreurd, Ubuntu kunt u ook gaan gebruiken als volledige vervanger van uw Windows XP besturingssysteem. Afgezien van de installatie die wat tijd vergt, krijgt u allerlei applicaties mee geïnstalleerd zoals de Firefox webbrowser (in plaats van Internet explorer), Libre Office met writer en dergelijke (vergelijkbaar met Microsoft Office Word en een Linux-versie van Open office). In het software center kunt u nog veel meer vinden. De opmaak lijkt sterk op die van Apple, even wennen, maar u zult er zeker plezier van hebben. In ieder geval uw portemonnee. Wilt u ook over naar Linux? Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.