woensdag 26 juni 2013

DVD generator

Vanaf 7 juli 2013 – dat is over ruim 1 week – moeten alle financiĆ«le dienstverleners op de website van de Autoriteit FinanciĆ«le Markten (AFM) een definitief dienstverleningsdocument (DVD) geplaatst hebben. Dit geldt voor producten die per 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen zoals het afsluiten van een hypotheek, risico's afdekken en vermogen opbouwen. Hierdoor moeten onder andere assurantietussenpersonen een DVD invullen, als u hulp nodig hebt, e-mail dan naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 17 juni 2013

Voorzitter eurogroep

Duitsland en Frankrijk willen een vast voorzitter van de eurogroep die over meer middelen beschikt en met een mandaat om actie te nemen rond werkgelegenheid, onderzoek en bedrijvigheid. Vast dus duurder? Uit welk land zou deze moeten komen? Waarom meer middelen, ook financieel? Waarom een mandaat keuzes te maken en deze op te leggen aan de lidstaten? Het lijkt wel of de democratie langzamerhand de das om wordt gedaan binnen de eurozone. De invloed die een burger uit een lidstaat nu heeft is al bijna niet meetbaar, wanneer 1 persoon zo’n macht gaat krijgen, zal dat dan beter zijn dan het nu is. Nog afgezien van het feit dat de keuze voor een vaste voorzitter niet voorafgegaan wordt door een onderzoek naar het functioneren van het nu steeds wisselende voorzitterschap. Vreemd dat zo’n optie door 2 van de lidstaten zo op tafel gelegd wordt, alweer, want 2 jaar geleden was er ook al sprake van. Zal de Nederlandse regering en invloed in Brussel groot genoeg zijn om dit tegen te gaan? Heeft u problemen, e-mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

vrijdag 7 juni 2013

Beltegoed

Mocht het voorstel het beltegoed een half jaar geldig te laten blijven doorgaan, hoop ik dat er meteen geregeld wordt dat eerst het oudste tegoed opgemaakt kan worden. Als het principe “last in first out” wordt gehanteerd, zal eerst het voor die maand geldende tegoed worden aangesproken en daarna pas het tegoed dat nog niet besteed is. Dit zou betekenen dat uiteindelijk het oudste beltegoed toch terugvloeit in de kas van de aanbieder en de situatie waarschijnlijk niet noemenswaardig zal veranderen. Zal dit in een besluit of wet vastgelegd kunnen worden?Heeft u problemen, mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.