zondag 28 september 2014

gedragsverandering

Hoe is het mogelijk, een gedragsverandering op het ene punt wel en het andere punt niet kunnen doorvoeren. Een voorbeeld: Met een dubbele electriciteitsmeter wel makkelijk overgaan tot het draaien van de was in de goedkopere stroomuren maar een afspraak om een formulier in te vullen en op te sturen niet nakomen. Beiden gaat in dit geval om geld, beiden zorgt voor kostenbesparing. Waarom dan wel de was op een ander moment - met gemak - en het formulier invullen steeds uitstellen? Een vraag kan voor meerdere uitleg vatbaar zijn, maak een keuze, vul in naar beste weten en wacht welke reactie de ontvanger geeft. Op basis daarvan kun je pas nagaan of alle vragen ‘goed’ beantwoord waren. Een probleem is pas een probleem als er geen oplossing is, in mijn ogen is voor elk probleem een oplossing. Hoe krijg je iemand die een formulier niet kan of wil invullen zover het toch te doen? Elke keer herinneren hielp niet, ernaast gaan zitten lijkt de enige oplossing. Als het binnenkort nog niet gedaan is, zal ik helpen met het invullen, wie weet brengt dat voor een volgende keer wel de benodigde gedragsverandering. Ook behoefte aan invulhulp, neem contact op via een e-mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 23 juni 2014

plastic afval

Dankzij de uitzending van VARA Kassa Groen weet ik nu dat ik het kleine plastic niet moet verzamelen in een plastic melkfles. Bij de verwerking van het apart opgehaalde plastic worden de kleine plastic zakjes en omhulsels gescheiden van de grotere en zwaardere plastic verpakkingen. Als dan juist het kleine plastic in zo'n zwaardere plastic fles met dichtgeschroefde dop gedaan wordt, gaat het kleine plastic mee naar het restafval in die fles. Dus al het plastic schoon in de zak en niet het ene in het andere stoppen. Weer wat geleerd. Wilt u ook dergelijke vragen beantwoord zien, mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op jovdz.nl.

maandag 2 juni 2014

sociaal leenstelsel?

Vanaf het studiejaar 2015-2016 kan voor studeren een lening met de overheid afgesloten worden, in 35 jaar af te betalen naar rato van de inkomsten uit werk. Als een student bij een hypotheekadviseur langsgaat voor het afsluiten van een hypotheek zal de bank het Bureau Krediet Registratie (BKR) raadplegen om te controleren of al een lening verstrekt is en zal zowel de studieschuld als of er tijdig afgelost wordt aan het licht komen. De toekomst van de jeugd onder druk, bij het begin van de studie een schuld. Dan te bedenken dat (groot)ouders tot voor kort tot een bepaald bedrag zonder vermogensrendementsheffing konden meesparen aan de studie of koop van een woning. Momenteel wordt de belastingvrije voet van de ouders bepaald door hun eigen spaargeld op te tellen bij dat van de kinderen, zodat ouders nog minder overhouden om bijvoorbeeld te sparen voor het onderhoud van het eigen huis als zij in de studie van het kind bij willen dragen. Is dit wat we willen? Als het sociaal leenstelsel door de Eerste Kamer komt, wordt studeren dan echt weer iets voor de rijken? Wanneer het bruto-inkomen van de ouder(s) onder de 46.000,- euro per jaar komt, wordt een aanvullende beurs verstrekt, een gift als het diploma gehaald wordt, als dat niet lukt dus toch terugbetalen... De bezuiniging wordt voor een klein deel ingezet voor het versterken van opleidingscommissies. Laten we hopen dat die de middelbare scholier gaan helpen de juiste studiekeuze te maken, niet zoals nu door het invullen van een veel te globale enquête maar echt gericht op wat het kind wil en kan. Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580 als u uw eigen mening wilt delen. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 31 maart 2014

Windows XP

Nog een week wordt Windows XP nog door Microsoft ondersteunt, per 8 april 2014 zullen er geen beveiligingsupdates meer komen. Er is een gratis besturingssysteem, bijvoorbeeld Linux Ubuntu 12.04 LTS, dat uw probleem op kan lossen. Ook al hebt u een oude computer, Linux kan erop draaien! U hoeft geen nieuwe computer te kopen en kunt vrijwel alles blijven doen zoals u gewend bent. Alleen die zaken die u via internet regelt, zoals internetbankieren of het zoeken naar bepaalde informatie, zult u via de opstart met Linux moeten doen. Dit besturingssysteem kan namelijk naast Windows XP draaien, dus al uw werk blijft behouden en u kunt ermee blijven werken zolang u dan de internetverbinding hebt uitgeschakeld. Om op het internet te werken, moet u dan de computer opnieuw opstarten met Linux en kunt u uw internetwerk doen. U kunt de Linux-versie ook gebruiken als volledige vervanger van uw Windows XP besturingssysteem. Afgezien van de installatie die wat tijd vergt, krijgt u gratis allerlei applicaties mee geïnstalleerd zoals de Firefox webbrowser (in plaats van Internet explorer), Libre Office met writer en dergelijke (vergelijkbaar met Microsoft Office Word en een Linux-versie van Open office). In het software center kunt u nog veel meer vinden. De manier van werken is net iets anders, even wennen, maar u zult er zeker plezier van hebben. In ieder geval uw portemonnee. Wilt u ook over naar Linux? Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

donderdag 27 maart 2014

Linux Ubuntu 12.04 LTS

Natuurlijk, uw bank en anderen hebben u al geïnformeerd, per 8 april 2014 wordt Windows XP niet meer door Microsoft ondersteunt en zullen er geen beveiligingsupdates meer komen. Een gevaar! Zeker, maar er is een besturingssysteem dat uw probleem op kan lossen. Ook al hebt u een PC aangeschaft in 2006, Linux Ubuntu kan erop draaien! Gelukkig maar. U hoeft geen nieuwe computer met Microsoft Windows 8.1 te kopen en kunt vrijwel alles blijven doen zoals u gewend bent. Alleen die zaken die u via internet regelt, misschien wel internetbankieren of het zoeken naar bepaalde informatie, zult u via de opstart met Ubuntu moeten doen. Dit besturingssysteem kan namelijk naast Windows XP draaien, dus al uw werk blijft behouden en u kunt ermee blijven werken zolang u geen actieve internetverbinding maakt. Daarvoor moet u dan de computer opnieuw opstarten onder Ubuntu en uw internetwerk doen. Maar niet getreurd, Ubuntu kunt u ook gaan gebruiken als volledige vervanger van uw Windows XP besturingssysteem. Afgezien van de installatie die wat tijd vergt, krijgt u allerlei applicaties mee geïnstalleerd zoals de Firefox webbrowser (in plaats van Internet explorer), Libre Office met writer en dergelijke (vergelijkbaar met Microsoft Office Word en een Linux-versie van Open office). In het software center kunt u nog veel meer vinden. De opmaak lijkt sterk op die van Apple, even wennen, maar u zult er zeker plezier van hebben. In ieder geval uw portemonnee. Wilt u ook over naar Linux? Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

donderdag 27 februari 2014

iemand de regie

Als u niet aan een betalingsverplichting kunt voldoen, kunt u meerdere kanten op maar de beste is, contact opnemen met diegene waaraan de rekening betaald moet worden. Het lijkt een logische stap, maar er zijn situaties waarin dit erg gevoelig kan liggen. Geef maar toe dat een rekening niet voldaan kan worden, leg het maar uit. Hoe moeilijk is het toe te geven dat hulp nodig is. Met alle plezier help ik u weer zicht te krijgen op wat nog wel mogelijk is, overzicht geeft rust. Elk probleem heeft een oplossing, zelfs als een rekening niet betaald kan worden. Met u bekijk ik de mogelijkheden en u bepaalt wat er gedaan moet worden. Schroom niet, er kan een situatie ontstaan waar u niet direct een antwoord op hebt, samen kunnen we die vinden. Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

dinsdag 18 februari 2014

verkiezingsdebat

Afgelopen donderdag in het gemeentehuis te Zeist een verkiezingsdebat bijgewoond. Georganiseerd door de Stichting samenwerkende bonden van ouderen (SBO) en voorgezeten door Gijs Wildeman. Een mooi onderwerp, ouderen, hoe gaan we met ze om, wat willen ze zelf. Veel ouderen en gemeenteraadsleden aanwezig en genoeg onderwerpen om over te praten. Het vervoer van Den Dolder en Austerlitz naar Zeist in de avond en op zondag. De doorgang op de stoep die vaak belemmerd wordt door reclameborden of andere in de weg staande objecten. Hoe houden we ouderen aan het bewegen. Over levensloopbestendig bouwen was even een discussie over de benaming, levensloop betekent toch de tijd waarin je leeft, het bouwen daarop aanpassen betekent niet dat materialen zolang mee hoeven te gaan maar dat de woning ook als de leeftijd hoger wordt en er lichamelijke beperkingen ontstaan gewoond kan blijven in de eigen woning. Alle partijen zijn het erover eens dat iedereen zo lang mogelijk in de eigen woning moet kunnen blijven wonen. Daarom zou de aanwezigheid van een wijkverpleegkundige in de buurt een bijdrage kunnen leveren. Blijft natuurlijk de vraag hoe deze contact krijgt met de oudere die misschien nog helemaal niet wil toegeven dat enige ondersteuning nodig zou kunnen zijn. U merkt al, allemaal slagen om de arm, dat is nu juist een van de problemen. Vaak zullen mensen die hulp nodig hebben pas in een laat stadium die hulp echt zoeken. Is het dan niet van belang dat we meer contact met elkaar hebben. Vaker elkaar groeten op straat zodat een eventuele hulpvraag makkelijker gesteld kan worden. Begin er vandaag nog mee, zodra u iemand ontmoet even gedag zeggen, een glimlach tonen. U zult merken dat alleen dat al uw dag beter maakt. Voor nog meer ideeën, neem contact op via een e-mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 3 februari 2014

International Bank Account Number

Het is februari en het International Bank Account Number (IBAN) is nog niet overal ingevoerd, gelukkig is er uitstel tot augustus 2014. Er zijn een aantal geautomatiseerde systemen inclusief websites nog niet aangepast, zo heb ik Freelance gemeld dat de ruimte voor het rekeningnummer niet voldoende is. U weet vast wel dat er 18 tekens gebruikt worden voor het IBAN in Nederland. Om te voorkomen dat steeds weer een oud rekeningnummer gecontroleerd moet worden, is het verstandig het IBAN op te nemen in uw adresboek tijdens het internetbankieren. Het is een hele omslag, maar als u elke keer bij een nieuw adres de gegevens opslaat, kunt u het zichzelf een stuk eenvoudiger maken. Nu maar hopen dat de nieuwe staatssecretaris van Financiën zich ook bezig gaat houden met het functioneren van de Belastingdienst, dan kunt u ook - indien dat voor u van toepassing is - hopelijk snel weer profiteren van de uitbetalingen van toeslagen waarop u nog recht hebt.