donderdag 27 februari 2014

iemand de regie

Als u niet aan een betalingsverplichting kunt voldoen, kunt u meerdere kanten op maar de beste is, contact opnemen met diegene waaraan de rekening betaald moet worden. Het lijkt een logische stap, maar er zijn situaties waarin dit erg gevoelig kan liggen. Geef maar toe dat een rekening niet voldaan kan worden, leg het maar uit. Hoe moeilijk is het toe te geven dat hulp nodig is. Met alle plezier help ik u weer zicht te krijgen op wat nog wel mogelijk is, overzicht geeft rust. Elk probleem heeft een oplossing, zelfs als een rekening niet betaald kan worden. Met u bekijk ik de mogelijkheden en u bepaalt wat er gedaan moet worden. Schroom niet, er kan een situatie ontstaan waar u niet direct een antwoord op hebt, samen kunnen we die vinden. Mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

dinsdag 18 februari 2014

verkiezingsdebat

Afgelopen donderdag in het gemeentehuis te Zeist een verkiezingsdebat bijgewoond. Georganiseerd door de Stichting samenwerkende bonden van ouderen (SBO) en voorgezeten door Gijs Wildeman. Een mooi onderwerp, ouderen, hoe gaan we met ze om, wat willen ze zelf. Veel ouderen en gemeenteraadsleden aanwezig en genoeg onderwerpen om over te praten. Het vervoer van Den Dolder en Austerlitz naar Zeist in de avond en op zondag. De doorgang op de stoep die vaak belemmerd wordt door reclameborden of andere in de weg staande objecten. Hoe houden we ouderen aan het bewegen. Over levensloopbestendig bouwen was even een discussie over de benaming, levensloop betekent toch de tijd waarin je leeft, het bouwen daarop aanpassen betekent niet dat materialen zolang mee hoeven te gaan maar dat de woning ook als de leeftijd hoger wordt en er lichamelijke beperkingen ontstaan gewoond kan blijven in de eigen woning. Alle partijen zijn het erover eens dat iedereen zo lang mogelijk in de eigen woning moet kunnen blijven wonen. Daarom zou de aanwezigheid van een wijkverpleegkundige in de buurt een bijdrage kunnen leveren. Blijft natuurlijk de vraag hoe deze contact krijgt met de oudere die misschien nog helemaal niet wil toegeven dat enige ondersteuning nodig zou kunnen zijn. U merkt al, allemaal slagen om de arm, dat is nu juist een van de problemen. Vaak zullen mensen die hulp nodig hebben pas in een laat stadium die hulp echt zoeken. Is het dan niet van belang dat we meer contact met elkaar hebben. Vaker elkaar groeten op straat zodat een eventuele hulpvraag makkelijker gesteld kan worden. Begin er vandaag nog mee, zodra u iemand ontmoet even gedag zeggen, een glimlach tonen. U zult merken dat alleen dat al uw dag beter maakt. Voor nog meer ideeën, neem contact op via een e-mail naar joke@jovdz.nl of bel 0610139580. Voor meer informatie over Juiste Organisatie van Dagelijkse Zaken kunt u terecht op www.jovdz.nl.

maandag 3 februari 2014

International Bank Account Number

Het is februari en het International Bank Account Number (IBAN) is nog niet overal ingevoerd, gelukkig is er uitstel tot augustus 2014. Er zijn een aantal geautomatiseerde systemen inclusief websites nog niet aangepast, zo heb ik Freelance gemeld dat de ruimte voor het rekeningnummer niet voldoende is. U weet vast wel dat er 18 tekens gebruikt worden voor het IBAN in Nederland. Om te voorkomen dat steeds weer een oud rekeningnummer gecontroleerd moet worden, is het verstandig het IBAN op te nemen in uw adresboek tijdens het internetbankieren. Het is een hele omslag, maar als u elke keer bij een nieuw adres de gegevens opslaat, kunt u het zichzelf een stuk eenvoudiger maken. Nu maar hopen dat de nieuwe staatssecretaris van Financiën zich ook bezig gaat houden met het functioneren van de Belastingdienst, dan kunt u ook - indien dat voor u van toepassing is - hopelijk snel weer profiteren van de uitbetalingen van toeslagen waarop u nog recht hebt.